tình hình là e đang mất căn bản C++ và Java,mấy a chị có ai co link bai học về C++ và Java k cho e xin với