MSSV: 22521568
Họ và tên: Trần Lê Nguyên Trung
Em xin gửi chứng chỉ khoá học học tập ạ...