👉 Cho thuê từng phòng diện tích từ 24 đến 36 m2. Giá thuê từ 3,2 đến 3,7 triệu đồng một tháng.
👉 Cho thuê mặt...