Vị trí cần tuyển:
Kỹ thuật ICT
Nơi làm việc: HCM-HN-Bắc Ninh
Mô tả công việc
Quản trị hệ thống mạng internet
Cài...