Mình mới đặt hàng. Hàng giao mới giao về hôm qua nhưng giờ không có nhu cầu sài.
Máy chưa? active lun. quyên cái thùng....