Có lẽ bạn đang xài windows 7, muốn cài lại win 8.1 trực tiếp từ trên HDD phải ko?
Tình trạng 1 số máy windows 7 khi khởi...