mình dùng Neatbean 7.3 và mysql 2008. mình có thử kết nối vào database thì nó hiện lên ntn! ai biết giúp hộ mình chút!
...