Chào bạn,

1. Về học phí: Bạn tham khảo học phí hiện tại khóa 2018 nhé . Học phí năm đầu 22 triệu, năm thứ...