11520132 ơi. Bạn activate win 7 trên ố cứng dạng gpt như thế nào vậy ?
có thể chỉ lại cho mọi người học hỏi được không ?
Thân !