Chào bạn , mình thắc mắc 1 chỗ là tại sao bạn có thể phân biệt được ai là người có thể tin tưởng được vậy....