tùy thuộc vào dung lượng của hosting, web thông thường thì thuê host, còn những trang lơn như google, yahoo, ... thì họ có máy...