Tên: Ngô Tống Lộc Thành
Email: 13520793@gm.uit.edu.vn
Mục tiêu: làm bạn, nâng cao trình độ. Nếu đc mình xung phong xin một...