Code là code thôi :v :v , nói chứ sao ko gọi là mã cho nó nhanh