Chào mọi người.
ai có đề cương thi giữa kì môn PPLST KH-CN cho mình xin với.
tks all.