chuẩn luôn ios 7 mà dùng cho iphone 4s khách nào đeo tạ vào lưng :love:...