Giải Hóa đại học

Các bạn giải giúp mình bài hóa này với nha
Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Zn vào...