Cho em hỏi, em được giải 3 tin học cấp Tỉnh có được ưu tiên gì khi thi vào UIT không a?