Bạn có thể down phần mềm "Driver Easy" tự tìm kiếm driver cho máy nhé