cho em hỏi hồ sơ em là dân tộc HOA sao em chỉ được +0.5 khu vực thôi vậy ?