Tên: Phạm Lê Vĩnh Phương
Email:tinpham2696@gmail.com
Mục tiêu: tăng cường trau dồi khả năng giao tiếp tiêng Anh...