ừ.. i5 thì không có fullHD, còn i7 có fullHD nhé....