Em mới thi vào ĐH KHTN và đã trúng tuyển.Tính mua cái laptop để học về CNTT mà phân vân ko biết máy có cần cấu hình phải...