nếu download một lúc nhiều vậy, sẽ ngán lắm. Cứ từng bài một học nhừ như cháo rồi hãy sang down bài khác!