hiện tại mình còn mấy con core i3 và i5 đời 1 . thanh lý cho bạn nào cần . vì sắp tới mình lao tâm vào việc học không kinh...