Hiện tại mình cần một người có thể thiết lập lại toàn bộ hệ thống mạng wifi và tối ưu tốc độ tối đa truy cập...