Duy ơi! Chị là Sa, học khóa 2. Chị đi xe đạp touring, chị đi làm hàng ngày 2 tiếng cả năm nay rồi. Giờ chị mới tìm thấy...