Mọi người xem hộ em với, em không biết tại sao mà cái máy nó lại bị như thế này nữa.
Hôm 23/7 em có update window...