thinkpad 410, đang dùng và cảm thấy thỏa mãn,cho việc học và công việc văn phòng =))