Hi !
Mọi người ơi. có bạn nào thích mảng network cùng tham gia với mình nhé.
Mình sẽ tự học cho nhau giúp nhau...