học bình thường nhé. mà theo như mình thấy bác học thêm cái món mkt online nữa sẽ hợp đấy