mọi người cho em mượn forum tí ạ.vì em tạo thớt trên các diễn đàn dientuvietnam và webdien nhưng ko tạo được. mong mọi...