ăn nhều trước khi uống thôi còn muốn giữ được lâu, uống được nhiều thi dó là do từng người có đề kháng tốt hay ko thôi