dạ cho em hỏi sao bên http://daa.uit.edu.vn em bị mất mật khẩu. vậy mật khẩu bên đó có giống mật khẩu bên này không.
...