như tile ạ, em dự định đăng kí vào UIT ngành KTMT CLC, a chị cho e hỏi học phí như thế nào ợ ?:byebye: