kì thi vừa rồi e được 22.25, nếu e đăng kí nguyện vọng 1 an toàn thông tin(hệ đại trà) và thương mại điện tử thì...