Hiện giờ em đang học lập trình trực quan của thầy Vương với đề tài là xây dựng chương trình notepad plus

...