Tại sao trường tổ chức thi mà không thông báo với em một tiếng. huhu, vậy là lỡ rồi