Câu hỏi về lớp anh văn

Em có thắc mắc là lớp anh văn bắt đầu từ 5/9 rồi mà sao đến ngày 12/9 mới hết hạn xét miễn anh văn ạ?