Nếu là bạn bè thân quen thì dễ nói chuyện. Nếu có đối tác làm việc thì việc nhậu dĩ nhiên là phải có. Nếu không công việc không trôi chảy đâu