Nếu bạn kiếm được chỗ báo cho mình đi học chung với 01649149240.
Thanks bạn nhiều...