Các ac trên diễn đàn mình có ai đã từng làm khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực phim hoạt hình không cho e xin ít kinh nghiệm với ạ!! Tks <3