Chào các bạn!
0. Chỗ trọ
- Do khu đô thị ĐHQG đang trong giai đoạn giải tỏa để xây dựng Trường và cơ sở hạn tầng....