các bạn xem nhé , mình là mình không đỡ đc rồi,
...