Tình hình là sáng này (31.3.2014) lúc hiến máu xong, lóng ngóng thế nào mà để quên mất một áo khoát màu cafe sữa có theo...