Nói chung, em làm được hết tất cả các bài, có thánh nào có câu bất đẳng thức khó khó không, để em luyện :sunglasses...