Phúc lợi công ty
  • Lương CẠNH TRANH tùy theo năng lực.
  • Lương tháng 13 theo quy định nhà nước.
  • Thưởng tết theo thâm niên và
...