Máy xài full chức năng ...giá cả phải chăng...
Lấy máy về làm thí nghiệm thì lấy càng nhìu càng rẻ..
Sđt thoaij...