Sau bao giây phút chờ đợi thì cuối cùng vòng sơ tuyển cuộc thi học thuật “Entropy- Khai phá dữ liệu” lần 4 năm 2019 cũng...