Chào mọi người!

Em đang bí chỗ vẽ sơ đồ DFD cho hệ thống có chức năng đăng nhập. Chẳng biết nên loại...