Khuyến khích sinh viên nếu còn phân vân giữa việc chơi và học nên xem phim "Free to Play".

Dù là học hay...